Szent-Györgyi Albert életműve, tudományos munkássága

„Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt!” (Szent-Györgyi Albert)
By Szegedi Értékek / 2015. October 28.

Szent-Györgyi Albert tudós neve az egész világon ismert. Nobel-díját Szegeden végzett kutatásai idején kapta. A C-vitamint a híres szegedi paprika segítségével fedezte fel. Tudományos munkásságai során számos jelentős felfedezést tett, élete utolsó két évtizedét a rákkutatásnak szentelte. Amerikában hunyt el 1986-ban. Olvass tovább és sok mindent megtudhatsz róla.

Tudtad-e?

1. A Szegedi Tudományegyetem rektora is volt

2. Szent-Györgyi Albert kitűnő eredménnyel fejezte be a gimnáziumot.

3. A II. világháborúban Dunai álnéven élt.

4. Gyakran járt kerékpárral, még professzorként is.

5. Tudott repülőgépet vezetni, tagja volt a Délvidéki Aero Clubnak.

6. Ő kezdeményezte a Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társaság megalakítását 1941-ben.

7. Bruckner Győzővel közösen tisztázták a P-vitamin kémiai szerkezetét.

8. 1937-ben egy újfajta hanglemezt is szabadalmaztatott.

9.1943-ban alapító tagja volt a Polgári Demokrata Pártnak.

10. 1934-ben jelölték először Nobel-díjra

11. Élete utolsó két évtizedét a rákkutatásnak szentelte.

12. A II. világháború során titkos diplomáciai tárgyalásokat folytatott Isztambulban.

13. Születésének 120. évfordulóján egész alakos Szent-Györgyi-szobrot avattak Szegeden.

13+1 Nobel-díját ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

Szent-Györgyi Albert Budapesten született 1893. szeptember 16-án. Tanulmányait a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium diákjaként végezte, majd a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett.

Az első világháborút követően Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakterológia, majd a fizikai kémia terén. Ezt követően a Cambridge-i Egyetemen, F. G. Hopkins biokémia tanszékén megszerezte második doktorátusát, ezúttal kémiából, majd E. C. Kendall támogatásával egy évig az Egyesült Államokban dolgozott. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter hívására jött vissza Magyarországra, ahol 1931-től 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem orvosi vegyészeti intézetének professzora, majd a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karának biokémia professzora volt. 1947 végén elhagyta az országot, és a Boston melletti Woods Hole-ban telepedett le. 1962-i az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója volt.

Kapcsolatait Magyarországgal mindig fenntartotta, az 1960-as évektől rendszeresen hazalátogatott. 1986. október 22-én Woods Hole-ban hunyt el.

Munkássága

Az 1920-as évek végén Szent-Györgyi ismeretlen anyagot talált a mellékvesében. Megállapította összetételét (C6H8O6) és hexuronsavnak nevezte el. Hazatérve Szegeden olyan növényi forrást keresett, melyből nagyobb mennyiségben lehet kivonni hexuronsavat. Erre a célra a szegedi paradicsompaprika kiválóan megfelelt: 10 liter présnedvből 6,5 gramm hexuronsavat állítottak elő. 1932-ben Szent-Györgyi – és tőle függetlenül J. Tillmans – a hexuronsavat azonosította a C-vitaminnal.

Javaslatára a hexuronsavat a skorbut elleni hatásra utalva aszkorbinsavnak nevezték el. Szegeden a paprikából kiinduló C-vitamin gyártás módszerét is kidolgozták. Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert nyerte le a „biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért.”

A Magyar Tudományos Akadémia levelező (1935), rendes (1938), majd 1945. május 30-án tiszteletbeli tagjának választotta.

 

Szegedi utóélete

Tekintsd meg a térképen az emlékhelyeket!

1. Szent-Györgyi Albert utca 38. (Újszeged) Itt lakott 1940-1945 között. Ma az ArtisJus (Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület) bérli.
 
2. Roosevelt tér 14. Idén október 25-én avatták az emléktáblát. Itt lakott 1937-ben, a Nobel-díj odaítélésekor.
 
3. Szent-Györgyi Albert mellszobor a Gyógy- és Termálfürdőben (Gomba) Szeged, Fürdő u. 1.
 
4. Szent-Györgyi Albert mellszobor - Kalmár Márton (Dóm tér – Avatás 1987. dec 11. – orvosi vegytani intézet bejárata mellett)
 
5. Tóth Sándor: Szegedi kapu (1975-től) baloldali kapuszárnyon Szent-Györgyi Albert is (Tátra tér, Tarjáni Szent Gellért templom)
 
6. Szent-Györgyi Albert emléktábla a Dóm téren, a szobor alatt (2002. május)
 
7. Szent-Györgyi szobor. Dugonics tér 13., a Rektori Hivatal lépcsőjén

Szent-Györgyi Albert Szegeden a paprikából vonta ki és azonosította a C-vitamint. Ő maga ország-világ előtt így mesélte el felfedezését:

„Este a feleségem paprikát adott vacsorára. Nekem nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt megmondani. Akkor jutott eszembe, hogy én ezt a növényt még sosem próbáltam ki. Azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. Még aznap éjjel megtudtam, hogy ez, a paprika a C-vitaminnak egy kincses háza. Pár héttel később másfél kg vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgramm mennyiségek voltak. Ezt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, mi a C-vitamin pontos kémiai szerkezete.”

A C-vitamin felfedezésért 1937-ben Nobel-díjban részesült.

A C6H8O6 képlet a hexuronsavat írja le. Ismertebb nevét: "aszkorbinsav" Szent-Györgyi Albert javasolta. A sav azonosítása tette lehetővé a C-vitamin gyártását.

Nobel-díj:

A Nobel-díjat a svéd kémikus, feltaláló Alfred Nobel alapította. Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel a díjat – és a vele járó, jelenleg nyolcmillió svéd koronát  kiérdemli.

Nobel nem egy-egy tudományos pálya vagy életmű elismerésére szánta a díjat: végrendelete értelmében konkrét teljesítményért, eredményért adható az érem – amit a díj odaítélésének indoklásában mindig le is írnak. Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat, így a tudományos élet és az irodalom jelesei közül számos személy végül nem érhette meg, hogy rá kerüljön a sor, holott munkássága érdemessé tette volna az elismerésre. A Nobel-békedíj az egyetlen, amit nem természetes személy is megkaphat: nem is egy példa volt arra, hogy szervezetek kapták a békedíjat. A tudományok és az irodalom díjazottjai azonban csak magánszemélyek lehetnek.

A Nobel-díjakat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítéli oda, az egyetlen kivétel a Nobel-békedíj. A Nobel-békedíjat odaítélő bizottságot Nobel végakarata szerint a norvég parlament (Storting) választja a soraiból.

Kategória: Szegedi értékek, Kiemelkedő nemzeti érték