Újszegedi Népliget

Szeged szívében
By Szegedi Értékek / 2015. October 28.

Friss levegő, szórakozás, zöldellő fák és virágzó növények. Ez az Újszegedi liget. 19. század óta a város levegője. Ritka növények, fák és állatok lakóhelye. Jelenleg is Szeged központi szórakozóhelye. Több érdekes adatot tovább klikkelve tudhatsz meg!

Tudtad-e?

 1. Az Újszegedi díszkapu 1927-ben készült el a lakosság kérésére. Két obeliszkszerű oszlop az út szélein a főútvonal bejáratánál, a négysoros útvonal bevezetéséül. Közöttük három kis oszlop, lánccal összekötve. A középsőn zászlórúd, anyaga műkő.
 2. Gömbköveket találhatsz séta közben a ligetben, 1883 óta.
 3. 1892-től van teniszpálya a ligetben.
 4. A teniszpálya gyakori látogatója volt Szent-Györgyi Albert.
 5. A szökőkút 1926-ban került a Kálvin térről Újszegedre.
 6. Erzsébet királyné emlékfái (tölgyfa, törökmogyoró) ma is a ligetben találhatók, emlékkő jelzi helyüket.
 7. A királyné halálakor a liget neve Erzsébet királyné ligete lett, az 1950-es évekig.
 8. 1909-ben villamos haladt át a hídon, a ligeten keresztül a Vigadóig
 9. 1959-ben került a liget bejáratához a kis medence a Halas fiú szobrával – Tápai Antal alkotása.
 10. 1949 óta lehet szabadtéri színi előadásokat megnézni.

Az újszegedi népligetet báró Reitzenstein Vilmos ezredes, a szegedi Várban állomásozó olasz katonáival hozta létre a 30 holdnyi elhanyagolt, bozótos területen. A parancsot munkájukra Szeged akkori polgármesterétől Gamperl Alajostól kapták. A telepítők egy barokkos rendszerű partrendszert alakítottak ki. Munkájuk egy esztendőn át tartott. A park ma is ezt a felépítést őrzi. Az 1860-as évekre a szegediek kedvelt kiránduló és szórakozóhelye lett.

Fénykor

1880-ban régi óhaja teljesült a szegedieknek, hogy Újszegeddel egyesült a város. Az 1879-es nagy szegedi árvíznél a menekültek fogadásában és ellátásában volt nagy szerepe a „városrésznek”. Az újjáépítést követően a város egyetlen zöld területe a liget maradt ezért a nép előszeretettel látogatta. A népkertbe járt mulatni az iparos, kereskedő és a nemes ember. Sorra nyíltak a híres vendéglők és mulatóhelyek. A lakosok ligethez való eljutását az 1883-ban átadott belvárosi híd könnyítette meg.

A parkosítás és a fásítás a területen folyamatos volt. Szép rózsakertjeiről, ültetvényeiről volt híres a liget.

 • Erzsébet-templom

Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom építését Paulovits Márton helybeli lakos kezdeményezte. Szeged-Erzsébetváros neogót stílusú templomának belső hossza 21 méter, szélessége 13 méter, a toronymagasság 30 méter, a párkánymagasság 12 méter. A lebontott rókusi templomból kikerült három oltár és szószék anyagából új főoltárt, két mellékoltárt és új szószéket készíttettek. A főoltár Szent Erzsébetet, a jobboldali oltár pedig Szűz Máriát ábrázolta. A baloldalon Szent Kereszt oltárt helyeztek el.A templomot, mely 500 hívő befogadására volt alkalmas, 1910. november 19-én, Erzsébet napján szentelték fel nagy ünnepség keretében.

(Forrás: http://www.ujszegediplebania.hu/index.php?option=com_content&view=articl...)

 • Lourdes-i barlang

A kalocsai iskolanővérek ötlete alapján Újszegeden lourdes-i sziklabarlangot építettek, mely a hívőknek ájtatossági helyül szolgált, és szép dísze lett a parknak.

1937. május 23-án moóri Glattfelder Gyula csanádi püspök avatta föl, püspökké szentelésének negyedszázados jubileumán. A tervet a városi mérnökség készítette, építője Kövér Tibor, díszítő szobrásza Kulai Lajos volt. A márvány Mária-szobor Tápai Antal alkotása. A sziklabarlang 11 m, Mária-szobra 190 cm magas volt. Előtte kis park volt csörgedező patakkal, mely a barlangon keresztül vezetett a parkba, fölötte domborművön két szarvas látszott, amint isznak az örök életet jelképező forrásból. A kertészeti munkákat Gulácsy Béla városi főkertész tervezte, és a munkálatokat is ő vezette. Fölavatásán harmincezren voltak jelen.

A "parkrendezés útjában lévő" pihenő padokkal és gesztenyefákkal körülvett barlang-oltárt 1968-ban lebontották, Szűz Mária szobrát az újszegedi templomban helyezték el.

 • Vigadó

Tisza Lajos királyi biztos Szeged újjáépítésekor az összes cukrászdát és mulatóhelyet egy helyen kívánta elhelyezni. Így jött létre az újszegedi Népkert parkokkal, szórakozóhelyekkel. 1883-ban épült fel a Halmay Andor tervezte Vigadó és a cukrászda. A „vigarda” földszintes, favázas épület, melynek berendezése minden igényt kielégít. Szép stílusú tornya van, nagy táncteremből, tágas bormérő helyiségből, két öltözőszobából, két étkezőteremből, konyhából és egyéb apró helyiségekből áll.

A Vigadó bérletével és jövedelmezőségével folyamatos gondok voltak, a bérlők egymást váltották. Az 1886. évi szegedi kolerajárvány idején az épületet kórházként használták, ami ezek után elriasztotta a közönséget. A Vigadó az 19. században élte fénykorát. A liget rendezésekor 1968-ban döntöttek a lourdes-i barlang és a Vigadó elbontásáról.

 • Közúti híd

Az újjáépítés királyi biztossága 1881-ben nemzetközi pályázatot írt ki a városi híd tervezésére. A közbeszéd szerint Tisza Lajos királyi biztos csak lassan és sokat várakozva jutott át a fahídon újszegedi szálláshelyéről a városba, ezért sürgette egy állandó híd megépítését.

A pályázaton csak azok vehettek részt, akik vállalták a híd megépítését is. Feketeházy János, a tehetséges mérnök ebből az okból adta át tervét a híres francia Gustav Eiffel-cégnek. A pályamű nyert, és Feketeházy terve Eiffel név alatt készülhetett el.

A híd hossza 401, szélessége 11 méter volt, 7 méteres kocsiúttal és 2-2 méteres gyalogjáróval. Az építészeti részt Schikedanz Albert tervezte. A hidat 1883. szeptember 16-án adták át a forgalomnak. A német csapatok a II. világháború idején 1944. október 9-én fölrobbantották.

 

Természeti értékei

Az idős kocsányos tölgyek és platánok már több mint száz éve szolgálnak a város tüdejeként. Az idős fákon kívül gazdag madár (40 védett fészkelő madárfaj) és rovarvilággal (a megyében csak itt előforduló nagy hőscincér) rendelkezik.

A növény és madárvilág listája az alábbi linken megtalálható:

http://www.ujszeged.hu/?page=elovilag

Forrás:

Bátyai Gitta: Az újszegedi liget. Szeged, 1988

Bátyai Gitta: Újszegedi mozaikok. Szeged, 2002

Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 2000

Péter László: Szeged utcanevei. Szeged, 1974

http://www.szegedvaros.hu/ertektar/7683-qujszegedi-nepligetq.html

http://www.ujszeged.hu/?page=liget

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/kiralylatogatas/index.html

 

A fotófelvételekért köszönet dr. Szerdahelyi Péternek!

 

Kategória: Szegedi értékek