Volt temesvári vasútvonal töltése

csudák nem magában a természetben vannak, hanem onnan, hogy mi nem ismerjük a természetet.” (Michael Eyquem de Montaigne)
By Szegedi Értékek / 2015. October 28.

A volt temesvári vasúti töltés fontos természeti értéke Szegednek. A területen védett állatok és növények találhatók. Lakóhelyük megőrzése és a töltés állapotának védelme kiemelt értékként őrizendő meg az utókor számára. Nézd meg milyen különleges állatok, növények találhatók itt. A régi temesvári vasútvonal Budapest –Szeged – Temesvár közötti közlekedést segítette. A vonatok a Szeged határában lévő tiszai vasúti hídon is áthaladtak. Ma már sajnos ez a híd nem látható. A régi vasúti töltés a közlekedés megszűnése után a növényzet és az állatvilág otthona lett.

Tudtad-e?

  1. Szegedet és Temesvárt vasútvonal kötötte össze.
  2. 1858 és 1944 közt működött ez a vonal.
  3. Szeged és Pest között 1854-től tudtak vasúton is közlekedni.
  4. A lebombázott híd roncsait csak 1964-re távolították el.
  5. A híd pillérei ma is láthatók a Tisza partján, a híd emlékét emléktábla is őrzi.
  6. A híd hazánk első keszonos (tartósan sűrített levegőben végzett munka) technológiával készült hídja volt.
  7. Eleinte két vasúti pálya futott rajta, de később a híd szerkezetének megóvása céljából felszámolták a két pályát, és középre helyeztek egyet. Így kiküszöbölték a lehetséges pillérkárosodást.
  8. 95 védett növény és állat található a töltésen.
  9. Tervszerű fásításként kocsányos tölgyeket és magyar kőrisfákat telepítettek a töltésre.
  10. A déli bűzbogár egyedül csak itt fordul elő Csongrád megyében.

Természeti környezet

A volt temesvári vasúti töltés nemcsak a lerombolt vasúti híd emléke miatt fontos és megőrizendő érték, hanem a töltésen megtelepedett faunisztikus ritkaságok gyűjtőhelye is egyben. Valószínűsíthetően a töltésen egy esetleges újbóli vonalnyitás esetén se lenne többet forgalom, így az itt megtelepedett élő és növényvilág zavartalanul fenmaradhat.

A betelepített fásítás következtében a kocsányos tölgyfák és magyar kőrisekből álló erdősáv szolgálja a környék oxigén ellátását. Az erdő bozótos, fásabb, löszösebb talajú területein gazdag madárvilág él. A közel 100 év alatt kialakult faunában 87 madárfajt ismertek fel a kutatók. Melyek közül 48 fészkelt ezen a helyen.

Fokozottan védett lakói a töltésnek:

Barna rétihéja: Európában és Dél-Kelet Ázsiában a legelterjedtebb. 48-56 cm magas lehet és szárnyainak fesztávja 130 cm. A hímek szürkés – rozsdabarna árnyalatúak, a tojók sötétbarnák.

Magyarországon védett madarak, eszmei értékük 50 000 Ft. Siklórepülésben veti magát kiszemelt áldozatára, kisemlősökre, vízimadarakra, hüllőkre. Hazánkban márciustól – októberig tartózkodik, de nem ritka, hogy a telet itt is tölti.

Gyalogcincér: A cincérek a rovarok osztályába tartoznak. Szeretik a meleget és a szárazságot. Testük fekete és ovális alakú, 1,5-2,5 cm hosszúak. Fűfélék leveleivel és gyökereivel táplálkoznak. Főleg dél-kelet európai országokban élnek.

Áprilisi cserebogár: A cserebogarak Magyarországon a kártevők közé tartoznak. Növények gyökereivel táplálkoznak és egyedfejlődésük három évig is eltart.

Déli bűzbogár: Nagyméretű, fekete színű bogár, háta fényes, sűrűn pöttyözött, 17-22 mm-re is megnőhet. A nappalt kövek alatt vészeli át. Főként mediterrán vidékeken fordul elő. Védett élőlény, eszmei értéke 10 000 Ft.

Sáska: A sáska mindenhol előfordulhat, ahol növényzet van, sőt még a sivatagban is. Testük hossza 1,5 cm-től egészen a 20 cm hosszúságú is lehet. Kedvelik a növényzetet, a meleget, a szárazságot. Színük sokféle lehet, minél élénkebben színezettek annál mérgezőbbek. Ciripelő hangjukat hátsó szárnyuk és elülső szárnyuk összedörzsölésével hozzák létre. Főként a hímek ciripelnek. Jól repülnek és ugranak.

Timarcha rugulosa

 

Gaskó Béla: Csongrád megye természetes és természetközeli élőhelyeinek védelméről. Studia Naturalia, Szeged, 2008

http://www.szegedvaros.hu/ertektar/7758-volt-temesvari-vasutvonal-toeltese.html

http://szegedpanorama.blogspot.hu/2013/07/a-transzbalkani-vasut-hajdanvolt.html

http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/

 

A fotófelvételekért köszönet dr. Szerdahelyi Péternek!

Kategória: Szegedi értékek